វិធីសម្រាប់សម្លឹងមើលទៅឃើញក្មេង!! KHMER NATURAL REMEDY FOR LOOKING YOUNG AND HEALTHY!!

228

វិធីសម្រាប់សម្លឹងមើលទៅឃើញក្មេង!! KHMER NATURAL REMEDY FOR LOOKING YOUNG AND HEALTHY!!

 

ជំងឺ/ILLNESS: សម្លឹងមើលទៅឃើញក្មេង នឹងស្រស់ល្អ/looking young and healthy

 

គ្រៀងផ្សំ/INGREDIENTS:

– ផ្លែល្ហុងមួយចំណិត/one slice of papaya

– ទឹកដោះគោជូរពីរស្លាបព្រាការហ្វេ/2 teaspoon of yogurt

PAPAYA8

Bowl with yoghurt

 

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

– ហាន់ល្ហុងជាចំណិតតូចៗ/chop the slice of papaya into pieces​​ and put into a blender

PAPAYA11

– បន្ថែមទឹកដោះគោជូរ/add yogurt

YOGURT2

– ក្រឡុកឱ្យបានល្អ/blend it well

PAPAYA13

វិធីប្រើប្រាស់/Dosage:

– លាបលើមុខនឹង ក ហើយទុកចោលរយះពេល៣០នាទីមុនលាងចេញ/apply to your face and neck, leave on 30 minutes before wash off

– អាចធ្វើរបៀបនេះ១ទៅ២ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍/can do this routine 1-2 time in a week.

PAPAYA12

 

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

SOURCE: bowlofherb

SHARE