វិធីសម្រាប់ព្យាបាលពងបែកលើជើង!! KHMER NATURAL REMEDY FOR BLISTER!!

156

វិធីសម្រាប់ព្យាបាលពងបែកលើជើង!! KHMER NATURAL REMEDY FOR BLISTER!!

 

ជំងឺ/ILLNESS: ពងបែក/blister

គ្រៀងផ្សំ/INGREDIENTS:

– ស្លឹកដូង៤ទៅ៥ ធាង/4-5 coconut leaf

– ប្រេងដូងពីស្លាបព្រាការហ្វេ/2 teaspoons of coconut oil

COCONUT LEAVESCOCONUT LEAVES3COCONUT OIL4

 

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

– ដុតស្លឹកដូងទៅជាផេះ/burn the coconut leaf​

– យកផេះទៅលាយជាមួយប្រេងដូងឱ្យបានល្អ/mix the ashes with coconut oil

BURNED COCONUT LEAVESCOCONUT OIL10

វិធីប្រើប្រាស់/Dosage:

– លាបលើពងបែកលើ ជើង ឬដៃ រាល់ថ្ងៃ/apply to the affected area daily

BLISTER1BLISTER4

 

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

SOURCE: bowlofherb Google

 

 

SHARE