វិធីសម្រាប់ព្យាបាលគ្រេចឫថ្លេះ!!/KHMER NATURAL REMEDY FOR CURING SPRAIN!!

209

 

វិធីសម្រាប់ព្យាបាលគ្រេចឫថ្លេះ!!/KHMER NATURAL REMEDY FOR CURING SPRAIN!!

**ជំងឺ/ILLNESS:**

– គ្រេចឫថ្លេះ/sprain

 

**គ្រឿងផ្សំ/INGREDIENTS**

– ម្ស៉ៅរមៀតមួយស្លាបព្រាបាយ/1 tablespoon of turmeric powder

TURMERIC POWDER1

– ម្ស៉ៅកំបោមួយស្លាបព្រាកាហ្វេ/1 tablespoon of slaked lime

LIME PASTE

– អំបិលមួយស្លាបព្លាបាយ/1 tablespoon of salt

SALTS1

– ទឹកពីរស្លាបព្រាបាយ/2 tablespoon of water

 

WATER5

**វិធីធ្វើ/INSTRUCTION**

– ដាក់ម្ស៉ៅរមៀតចូលថ្បាល់/put turmeric powder into a mortar

TURMERIC POWDER2

– បន្ថែមម្ស៉ៅកំបោ/add slaked lime powder

LIME PASTE2

– បន្ថែមអំបិល/add salt

SEA SALT1

– បន្ថែមទឹកក្តៅអ៊ុនៗ/add lukewarm water

WATER2

– កិនឱ្យបានល្អ/crush it well together

TURMERIC PASTE

 

**វិធីប្រើប្រាស់/USAGE**

– លាបលើកន្លែងដែលថ្លោះ/apply to the affected area

ANKLE SPRAIN

– ទុកមួយយប់ហើយលាងចេញពេលព្រឹក/leave it overnight and wash out in the morning

DAY1MORNING

– ធ្វើរបៀបនះឱ្យបាន២ទៅ៣ថ្ងៃ​/repeat for 2-3 days to get relief from pain.

 

CALENDAR

**កំណត់ចំណាំ/REMARK**

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

Sources: bowlofherbs

 

 

SHARE