(មានវិឌេអូ)ប្លែកទៀតហើយ!របៀបកៀបសក់ត្រង់ប្លែកៗរបស់ជនជាតិអាហ្រិក

497

បច្ចុប្បន្នយើងសង្កេតឃើញថាការកៀបសក់ឲ្យត្រង់គឹពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មិត្តៗនារី។

16 15 14 13

បន្ថែមពីនេះទៀតឧបករណ៍កៀបសក់ត្រង់ក៍សំបូរបែប គឺវាមានជំរើសជាច្រើនសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលភាគច្រើនគ្រឿងទាំងនេះប្រើអគ្គីសនីដើម្បីឲ្យឡើងកម្តៅបានឆាប់រហ័ស។

12 11 10 7

ផ្ទុយពីប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់សំបូរបែប អ្នករស់នៅតំបន់ដាច់ ពួកគាត់ពិតជាខ្វះខាតមិនមានគ្រឿងអេឡិចត្រូចនិចទាំងនោះប្រើប្រាស់នោះទេ។

1 4 3 2

 

បើយើងមើលតាមវិឌេអូខាងក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាអស់សំណើចនឹងពួកគាត់ជាក់ជាមិនខាន ប៉ុន្តែនេះពួកគាត់ចង់បង្ហាញប្រាប់ពិភពលោកពីជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ទៅវិញទេ។

SHARE