របៀបដាំល្ហុង អោយនៅតឿ និងមានផ្លែច្រើន ហើយស្រួលបេះទៀត !!

1539

របៀបដាំល្ហុង អោយនៅតឿ ផ្លែច្រើន ហើយស្រួលបេះ ៖

Papaya (6)
១- បណ្តុះគ្រាប់ល្ហុង នៅក្នុងធុង
២- ថែទាំអោយកូនល្ហុងដុះបានកំពស់កន្លះម៉ែត្រ
៣- ជីកអន្លុង រាងបួនជ្រុងទ្រវែង ជម្រឱកន្លះមែត្រ
៤- ចិញ្ច្រាំចំបើង ហើយចាក់ចូលអន្លង់អោយបានកម្រាស់ យ៉ាងហោចមួយតឹកទៅពីរតឹក
៥- ដាក់កូនល្ហុង ដាំផ្តេកដើម ចំនួនប្រហែលដឺក្រេ ពីដី អោយកប់បាន យ៉ាងតិចជម្រៅ ជាងមួយកំណាត់ដើម
៦- រោយចំបើងចិញ្រ្ចាំពីលើគល់ ហើយប្រស់ទឹកអោយជោគចំបើង
៧- លប់ដីអោយជិតគល់ ហើយស្រោចទឹកអោយជោគ


Papaya (7)
៨- ស្រោចទឹក ពេលព្រលប់ មួយថ្ងៃម្តង រហូតល្ហុងដុះបានល្អ
៩- ពេលល្ហុងកំពស់ ១ម៉ែត្រ ស្រោចទឹក មួយអាទិត្យម្តង។
១០- បើដាំខែភ្លៀង សូមបន្ថយការស្រោចទឹក យោងតាមកម្រិតភ្លៀង
១១- នៅខែប្រាំង សូមថែមចំនួនទឹកស្រោចជាងមុន។
១២- នៅពេលល្ហុងកំពស់ បានប្រហែលមួយម៉ែត្រ នឹងចាប់ផ្តើមចេញផ្កាផ្លែ ហើយកំពស់ល្ហុង នៅតឿ ស្រួលបេះផល។
១៣- ពេលល្ហុងឡើងគល់ សូមជ្រោយដីពូនគល់បន្ថែម ដើម្បីអោយល្ហុង នៅតែបន្តផលផ្លែផ្កាកាន់តែច្រើន។

Papaya (5)

Papaya (4)

 

Papaya (3)

Papaya (2)

SHARE