☞☞ វិធីងាយៗសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចេះផ្សាំយកពូជក្រូច (មានវីដេអូ)

1456

#វិធីបណ្តុះពូជក្រូចដែលយើងចង់បានពូជច្រើន #ដាំឆាប់បានផ្លែលឿន

មើលហើយសូមជួយ share ចែករំលែកបន្តដើម្បីអាចសាកល្បងបានទាំងអស់គ្នា

11149572_995517990511898_5997183019711900217_n 11988647_995518003845230_6825212632721710285_n 14184380_1820630434838753_8296695152131661456_n 14199485_1823046607930469_3817975047068392025_n 14212137_1820630101505453_428223905842393789_n 14263958_1823046184597178_5754440720736876599_n

ចំណេះដឹងថ្មីដែលអ្នកគួរតែយល់ដឹងបន្ថែម សូមចែករំលែកបន្តទៅកាន់បងប្អូនកសិករយើងទាំងអស់គ្នា ដើម្បីឲ្យគាត់អាចអនុវត្តតាម។ ការចែករំលែកអ្វីដែលយើងបានដឹង គឺជាការកសាងកន្លែងដាក់ចំណេះដឹងឲ្យកាន់តែធំជាងមុន។

សូមទស្សនាវីដេអូនៃការផ្សាំ

SHARE