វិធីធ្វើឲ្យស្មៅអាចរក្សាទុកបានយូរទុកឲ្យគោស៊ី

196

+សំភារៈដែលត្រូវមាន
-កាំបិតសំរាប់ហាន(បើមានម៉ាស៊ីនកាន់តែល្អ)
-ថង់ផ្លាស្ទិក-អំបិល(៥០០ក្រាម)
-ខ្សែសំរាប់ចង+របៀបធ្វើ
-កាត់ស្មៅជាដុំតូចប្រវែងប្រហែល ២-៣cm-យកថង់ផ្លាស្ទិកយកច្រកស្មៅដែលកាត់រួច ដោយបន្ធូរខ្យល់ចេញឲ្យអស់
-យកអំបិលមករោយលើស្មៅ បន្ទាប់មកយកខ្សែមកចងមាត់ថង់ឲ្យជិតល្អដើម្បីកុំខ្យល់និងទឹកចូល
-ប្រសិនបើត្រូវខ្យល់និងទឹក វានឹងឡើងផ្សិតនិងរលួយ
សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ ផ្សារកសិកម្មយើង

SHARE