បច្ចេកទេសធ្វើល្បាយដីសំរាប់សិល្បះដាំដុះនៅក្នុងដប​ប្លាស្ទិច​ ឬធុងផ្សេងៗ

2008

***វត្ថុផ្សំមាន:

-ដីមមោក៧ធុង

-អាចម៍គោក្រៀមម៉ត់៣ធុង

-ធ្យូងអង្កាម៣ធុង

-ជីកំប៉ុសទឹក

15135982_627746164071288_420332959458294197_n


15109559_627745954071309_3461369215494357351_n 15107452_627746000737971_3079007525485892803_n 15107397_627746134071291_1346349070144813421_n 15107358_627745937404644_8356465942130412106_n 15107336_627746424071262_3861729201249701407_n 15094474_627746267404611_7613010442073329086_n 15094400_627746330737938_3958011183186783616_n 15094259_627746044071300_3351957714762559459_n
***វិធីធ្វើ****

-លាយ ដីមមោក៧ធុង, អាចម៍គោក្រៀមម៉ត់៣ធុង, ធ្យូងអង្កាម៣ធុងចូលគ្នាអោយសព្វ ដាក់ជីកំប៉ុសទឹក ៣០លីត្រក្នុងដីលាយរួច១ម៉្រែតគូប រួចគ្រប់ទុកពី៧ទៅ១០ថ្ងៃ

15085733_627746054071299_6766669209211692907_n 15079011_627745984071306_2037378724532347844_n 15078626_627745907404647_2263019836768689043_n 15073462_627745917404646_5575053089463617534_n 15073453_627746187404619_7012311710679368159_n 15056510_627746094071295_966402619908221768_n 15056495_627746357404602_297925622375038735_n 15055802_627746197404618_4291384509324283782_n

 

***ចំណាំ****

-ដីមមោកដូចជា ដីបាតបឹង, ដីក្រោមដើមឈើ ( លើកលែងដើមអាកាស្យា, ប្រេងខ្យល់, ឫស្សី)និងដីដំបូកងាប់គ្មានដើមឈើដុសរឺសត្វកណ្តៀររស់នៅ
– ធ្យូង: ផ្តល់សំណើម, សត្វល្អសំរាប់ដី, កាត់បន្ថយសត្វចង្រៃ, បន្ថយជាតិពុលក្នុងដី បើដាក់បាន១ឆ្នាំ ល្អដីបាន៣ឆ្នាំ។

15037309_627746290737942_2198360044858812354_n 15037251_627746070737964_8565659519095996886_n 15037127_627746247404613_1139111753882552306_n 15037096_627746154071289_1277914919185080609_n 15036700_627746230737948_2111016282884410677_n 15036400_627746104071294_8230876674945017162_n 15032702_627746707404567_254753840113554354_n 15032671_627746377404600_6823354780978177045_n 15032275_627746034071301_2995253642224679741_n

 


ប្រភពៈ ​ អ៊ាង សុផល្លែត

SHARE