វិធីធ្វើចំណីធម្មជាតិដែលជួយឲ្យកូនមាន់ឆាប់ធំធាត់

819

**គ្រឿងផ្សំ**
– ផ្ទី
– បាយ

16508221_1196313467088346_6106748025917833201_n10486435_1763240443912624_8494661295339419449_n
– ត្រួយ ឬផ្កាស្តៅ
– ចំណីកូនមាន់

16473639_1196313410421685_6410724658786890549_n

16427222_1196313490421677_3377587332820333426_n12985535_1758012301102105_2039750818225144061_n
* វិធីធ្វើ៖
– ចិញ្ច្រាំផ្ទី និងត្រួយស្តៅឲ្យម៉ដ្ឋ
– លាយផ្ទី៣៥% បាយ៣៥% ចំណីកូនមាន់២០% និងស្តៅ១០% រួចលាយទឹកបន្តិចផង

16426204_1196313433755016_2474500164593433808_n

14724557_1838975759672425_566384582506504498_n
* ការប្រើប្រាស់៖
– អាចប្រើចំណីនេះសម្រាប់កូនមាន់ដែលមានអាយុចាប់ពី១សប្តាហ៍ឡើង
– ដាក់ចំណីនេះអោយមាន់ស៊ី ២ ឬ ៣ ពេលក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយការលាយចំណីម្តងអាចប្រើត្រឹមមួយថ្ងៃ។

14572947_1280040582069710_539033722207720631_n 14224868_1821209128115755_7102589422569907456_n 13524378_1786300041606664_2768824191501399604_n
– សម្រាប់ខែភ្លៀងឬខែត្រជាក់យើងត្រូវថែមស្លឹកខ្ទឹមបន្តិច
ដើម្បីជួយកំដៅដល់កូនមាន់។

13508945_1786300054939996_3525031323087835411_n 13178829_1769846116585390_861489453389054309_n 13177843_1769845986585403_8986801641072950027_n

SHARE