ជឿ ឫ មិនចជឿ! BELIEVE IT OR NOT! THIS WILL MAKE YOUR GRAY HAIR GO AWAY!!

1011

ព្យាបាល/TREATMENTS:

សក់ស/gray hair

GRAY-HAIR-RM3

គ្រឿងផ្សំ/INGREDIENTS:

ប្រេងដូង/organic coconut oil

COCONUT OIL4COCONUT

ទឹកក្រូចឆ្មារ/lemon juice

LIME2

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

-ដាក់ទឹកក្រូចឆ្មារបីស្លាបព្រាកាហ្វេទៅក្នុងចានគោម/in a bowl put in 3 teaspoons of lemon juice

LEMON RM1LEMON RM

-បន្ថែមប្រែងដូង៥០មល/add 50 ml of coconut oil

COCONUT OIL2COCONUT OIL

-លាយគ្រឿងផ្សំខាងលើឱ្យបានល្អ/mix in the two ingredients well

COCONUT OIL3COCONUT 4X

 

វិធីប្រើប្រាស់/Dosage

-ម៉ាស្សាល្បាយនះលើសក់/massage the mixture on your hair

MASSAGE HAIR1

-ទុកលើក្បាលរយះពេល៦០នាទីហើយកកសក់ចេញជាមួយសាប៊ូ/leave it on for 60 minute and wash off with shampoo after

MASSAGE HAIR

-ធ្វើរបៀបនះពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍/repeat the treatment once a week

GRAY-HAIR-RM4

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

Source: greentreemedic

SHARE