វិធី​បណ្តុះ​គ្រាប់ពូជ​បន្លែ​ឱ្យ​ឆាប់​ដុះ និង​ដុះ​ស្រុះគ្នា​ល្អ

114

​+វិធីធ្វើ
-យក​គ្រាប់​ពូជ​ទៅ​ត្រាំ​ទឹក​ចំនួន​២​ម៉ោង រួច​ស្រង់​សំដិល​ក្នុង​ម្លប់​ឱ្យ​ស្រ​ពាប់​-បន្ទាប់មកខ្ចប់​ក្រណាត់ ដាក់​ផ្អាប់​ក្នុង​ធុង​ទឹកកក​មួយ​យប់​មួយថ្ងៃ ដើម្បី​ឱ្យ​ដុះ​ពន្លក​ល្អ ទើប​យក​ទៅ​សាប​សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

SHARE