បច្ចេកទេសការដាំដំណាំខាត់ណាផ្កា

454

ដំណាំខាត់ណាផ្កា ជាដំណាំអាចដុះលូតលាស់បានពេញមួយឆ្នាំ វាត្រូវការស៊ីតុណ្ហភាពជាមធ្យមចាប់ពី 15 – 20 អង្សាសេ។

1.ការរៀបចំដី ត្រូវភ្ជួរដីជម្រៅចាប់ពី 15 – 30 ស.ម. ហើយហាលដីចោលចាប់ពី 7 – 10 ថ្ងៃ ភ្ជួរអោយបាន 2 – 3 ដង មុនពេលដាំដុះខាត់ណាផ្ដា។
2. ការលើករង ទទឹង 100 ស.ម. និងបណ្ដោយតាមចម្ងាយរបស់ដីពិត ចន្លោះរង 30 ស.ម.
3. កម្ពស់រង រដូវវស្សាត្រូវលើករងកម្ពស់ 20 – 25 ស.ម. និង រដូវប្រាំងត្រូវលើករងកម្ពស់ចាប់ពី 10 – 15 ស.ម.
4. ការដាំដុះ ចន្លោះជួរ 50 ស.ម. និង ចន្លោះគុម្ព 40 ស.ម. កាប់រណ្ដៅជម្រៅចាប់ពី 8 – 10 ស.ម. 2 ជួរក្នុងមួយរង។
4. ការប្រើប្រាស់ជី សូមទំនាក់ទំនងបានដើម្បីទទួលពត៌មានបន្ថែម

ចំណាំៈ
– ដាក់ជីក្រោយពេលជ្រោយដីហើយ ត្រូវរោយជីតាមចន្លោះគុម្ព ហើយជ្រោយដីលប់ បន្ទាប់ពីដាក់ជី ហើយត្រូវស្រោចទឹកអោយជោកដី។
– ការប្រមូលផលធ្វើឡើងក្រោយពេលដាំដុះរយៈពេល 65 – 75 ថ្ងៃ ទិន្នផលដែលទទួលបានគិតជាមធ្យមចាប់ពី 9 – 15 តោនក្នុងផ្ទៃដីមួយហិកតា។

ប្រភពៈអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មកម្ពុជា/សេវាកម្មប្រឹក្សានិងរៀបចំគំរោងកសិកម្ម

18620117_779062415604951_8962650971072244632_n

18582526_779062372271622_8146564789253235610_n

18581941_779062332271626_8832970643682451554_n

18581823_779062362271623_859208386048480240_n

18556948_779062358938290_8467642579630806298_n

18556122_779062322271627_6531759175653519532_n

18527858_779062325604960_2812713437573744021_n

18519465_779062418938284_4672011739296997100_n

SHARE