វិធីទប់ស្កាត់រោគថេងហ្គើ និងចៃ ស នៅលើដំណាំក្រូចឆ្មារ

266

រោគថេងហ្គើ នឹងចៃ ស គឺជារោគមួយដែលអ្នកដាំក្រូចឆ្មារព្រួយបារម្មណ៍ និង ភ័យព្រួយ។នេះជាវិធីងាយៗសំរាប់បងប្អូនដែលជា កសិករដែលមិនចូលចិត្តថ្នាំ
គីមីអាច ប្រើតាមរូបមន្តនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពគួរសមដែរ។

+របៀបផ្សំ
-យកផេះដែលម៉តល្អ ១គ.ក ទៅដាក់ត្រាំ ទឹកស្អាត
20 លិត្រ ទុកវា មួយយប់រួចត្រងយកកាក ខ្យូងឬកំទិចកំទីចេញ ក្រោយពេលត្រងស្អាតហើយ
ច្រកដបឬធុង
+ពេលបាញ់ត្រូវយកទឹកល្បាយមួយលីត្រទៅពីរលីត្រ លាយទឹកធម្មតា20លិត្រ លាយទឹកជ័រឈើ មួយស្លាបព្រា
+របៀបប្រើ
-បាញ់ឬស្រោចពេលព្រឹក….រៀងមួយអាទិត្យម្តង…
សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ ផ្សារកសិកម្មយើង

SHARE