(មានវីដេអូ)វិធីធ្វើថ្នាំពន្លូតកំពស់រុក្ខជាតិ តាមបែបធម្មជាតិ និងចំណាយប្រាក់តិច

1266

🌿 🌿សូមសាកល្បងធ្វើប្រើទាំងអស់គ្នា

**ធាតុផ្សំ**

-មើមឆាយថាវកន្លះ កន្លះគីឡូ

png Manilkara_Zapota_in_HK kachumbar-cucumber fff6 banana01

-ស្ករខ្លូរខូត ២ស្លាបព្រាកន្លះ

14908297_1211484812231501_3883747704962397947_n 14212222_117125555410888_1512198530470891420_n 12745848_1693510764229995_6075261621638499843_n 10959796_394834697361060_4216298873785453957_n 10940627_391518657692664_5378917906572963760_n

-ទឹកដូងខ្ចីមួយផ្លែ

10922704_389522901225573_5861526241677953779_n 10444539_879365315470612_6867154101723331426_n 6783-d99d1622-3f1e-4bb6-a1b2-40df109ddb5c 30 10-Tomato-Potato-plant-showing-tomatoes-on-the-vine-and-potatoes-among-the-roots.

**របៀបធ្វើ និង របៀបប្រើ

5 4 4 4 (2) 3 2 01
-សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងស្រុង

SHARE