(មានវិឌេអូ)វីធីផ្សាំពូជស្វាយថ្មីដែលលក់បានថ្លៃ នៅលើដើមចាស់

932

ស្វាយអៃវិន Irwen ត្រូវបានបណ្តាប្រទេសលើពិភពលោកចាត់ទុកជាស្វាយមួយក្នុងចំណោមស្វាយដែលមានរសជាតិឆ្ងាយពិសារ។

4 3 2 14516432_329117214109130_526936999849360785_n

ប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសដែលអាកាសធាតមិនុអំណោយផលប៉ុន្មានទេ តែគេមានបច្ចេកទេស និងបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំង ហើយគេបានដាំដំណាំស្វាយអៃវិននេះសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទេសហើយថែមទាំងនាំចេញទៀតផង។

13931788_1770997843185558_1371286753_n 13669603_731795226960243_3662983778179468152_n 13654121_1108090402570943_2456963251718974724_n 13627030_1108090412570942_6680711611327913259_n

ពូជនេះក៏មានវត្តមានក្នុងប្រទេសយើងដែរ តែយើងបែរជាមិនដាំទុកហូបមួយដើមពីរដើម ហើយសុខចិត្តនាំចូលពីបណ្តាប្រទេសផ្សេង ផ្លែរបស់វាមានតំលៃថ្លៃជាងស្វាយក្នុងស្រុកយើង ១០ដងលើស។

13626617_1108090362570947_5495482123146642125_n 13620957_731795196960246_4074665533309025366_n 13620151_731795186960247_6858181624341187324_n 13615405_1108090335904283_6502713275421104927_n

ប្រទេសយើងអាកាសធាតុអំណោយផល ម៉េចក៏មិនដាំទុកហូប ២-៣ឆ្នាំបានផលហើយទុកញាំជាលក្ខណៈគ្រួសារទៅ ទៅទិញគេថ្លៃហើយ ខ្លាចគីមីទៀត។

13615160_1108090462570937_8008771567213955278_n 13600092_1108090345904282_8287913110327764048_n 13592592_1108090199237630_2338121004970868830_n 13592307_1108090195904297_44044713153439226_n

ពូជទាប តូចល្មមមិនខ្ពស់អោយផល មានចន្លោះដីដាក់១ដើម២ដើមទៅ រដូវវស្សាចឹងល្អណាស់ក្នុងការលូតលាស់។

13043386_578238112353722_5466764769359815785_n 12088321_907954669283177_6992067817393266679_n 11150473_806981082718188_7203397770757918091_n

សូមទស្សនាវិឌេអូខាងក្រោម៖
+

អត្ថបទដោយៈ ផ្សារកសិកម្មយើង-Our Agricultural Market

SHARE