បច្ចេកទេស ដាំត្រប់វែង

906

**ការរៀបចំដី**

-​ មុនពេលដាំយើងភ្ជួរ២ទៅ៣ដង

– ​ភ្ជួរលើកទី១ដើម្បីកំចាត់ស្មៅដោយមុនភ្ជួរយើងបាញ់ថ្នាំកំចាត់ស្មៅ

-​ទុករយះពេល៣ទៅ៧ថ្ងៃទើបភ្ជួរលើកទី២ហើយរាស់អោយរាបស្មើរតែម្ដង

-​ លើករង ដាំ កាប់រណ្តៅដាំដែលមានទំហំ២តឹកបួនជ្រុងពីគុម្ភ០.5 ទៅ០.7 ម៉ែត្រ។

10940447_391518857692644_7322054721296543805_n

10942745_391518777692652_3505773380392392401_n

10942751_391518324359364_8651946590827990458_n

10945053_391519071025956_6857827639511853638_n

10945536_391518844359312_2083560257584750514_n

**ការដាំដុះ**
– យកកូនត្រាប់ដែលថ្លោសល្អនិងមានសុខភាពល្អដែលមានកំពស់ 1 តឹកមកដាក់ដាំក្នុងរណ្តៅរួចស្រោចទឹកអោយសើមល្មម។

10933766_391518627692667_83908190165440320_n

10931322_391518991025964_5061960483904794456_n

10930863_391519004359296_5131437525345960463_n

10690005_391518917692638_6520590342538728559_n

10686901_391518037692726_4965591093356364438_n

10685332_391519051025958_2280800122500571787_n

**ការថែទាំ**
-ស្រោចទឹក
-ជ្រុំគល់ដកស្មៅ
-ការពាររោគបំផ្លាញ
-ក្តិចស្លឹកចាស់ៗចេញ

10671347_391518757692654_2084371053461160857_n

10492398_391519061025957_2252879630731005161_n

10492398_391518601026003_3262228505681019686_n

10492398_391518551026008_1422292202706138645_n

10450851_391518257692704_7035241410772492556_n

10449527_391517964359400_5881245502191461038_n

**ការប្រមូលផល**
– ក្រោយពីដាំបានរយះពេល1.5 ខែអាចប្រមូលផលបានហើយ។

10420061_391518494359347_1759982305657072391_n

10407373_391518874359309_3779438539861453029_n

10383892_391518927692637_132011616229479316_n

10334332_391518447692685_6118359728418097229_n

10713_391518067692723_4669328538177494733_n

 ប្រភពៈ​​ សៀវភៅបៃតង

SHARE